Ulusal Yargı Ağı Projesi
UYAP Web Portal
Adalet Portal
Avukat Portal
Vatandaş Portal
İntranet
Webmail
Mevzuat
Linkler
 
 
 
 
     Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığı
Adalet Bakanlığı Duyurular

ZONGULDAK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

D U Y U R U

1982 yılından itibaren faaliyet gösteren idari yargı mercileri olan Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi, Zonguldak İdare Mahkemesi ve Zonguldak Vergi Mahkemesinin, 6545 sayılı Kanun ile İstinaf Mahkemelerinin kurulması üzerine yeniden düzenlendiği, bu itibarla Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin 20.07.2016 tarihi itibariyle faaliyetinin sonlandırıldığı, Zonguldak İdare Mahkemesi ile Zonguldak Vergi Mahkemesinin ise faaliyetlerine devam ettiği, ancak bölge teşkilatı ve idari yargı yetkisi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne bağlandığı;
Belirtilen sebeplerle;
1-Zonguldak İdari Yargı Mercilerinin temsil görevinin Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığına devrolunduğu;
2-Her türlü irtibat ve yazışmanın, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığı ile yapılması gerektiği,
3-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması hakkında Kanun hükümleri uyarınca yapılacak itirazların, Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılması gerektiği,
hususlarının, yargı çevresinde bulunan Valilik, Üniversite, Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulması rica olunur.21/07/2016

Başkan
Cemil Hulusi PARLAK

 

 

Adres: Liman Cad. Adliye Sarayı Kat:4 - ZONGULDAK

Tel : 0 372 253 89 56 - 253 14 55 ııııııı ııı

Faks : 0 372 252 02 42 ----------

E-mail : zonguldakbim@adalet.gov.tr

 

 

 

 

- Telif Hakkı © 2009 T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı | Tasarım: Selcan AĞARTANCAN